Obsah

Obec Ptenín je samostatně spravována zastupitelstvem obce, které je sedmi členné.

Ustavující zasedání zastupitelstva obce se konalo 02.11. 2018

Úkoly obce v oblasti samostatné působnosti i přenesené působnosti plní Obecní úřad.
 
Činnost obecního úřadu je zajišťována prostřednictvím agendy starosty Martina Kastnera, kterému jsou podřízeni:

          místostarostka - Jana Velkoborská

Pověřeným úřadem pro Obec Ptenín je Městský úřad Přeštice

Složení zastupitelstva obce:

starosta: Kastner Martin

místostarosta: Velkoborská Jana

členové zastupitelstva obce:

Brožová Jana

Fránová Michaela

Nechutný Václav

Szewczyk Radim

Štenglová Dagmar, MUDr.


Obec se při své činnosti řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Obec navenek zastupuje starosta.Zastupitelstvo obce zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány výbor finanční a kontrolní.

Složení výboru finančního:

předseda: Fránová Michaela

členové:   Bártová Lenka, Bc.

               Štenglová Dagmar, MUDr.

Složení výboru kontrolního:

předseda: Brožová Jana

členové:   Nechutný Václav

               Szewczyk Radim

Povodňová komise:

předseda: Kastner Martin

tajemník:  Velkoborská Jana

člen:         Nechutný Václav