Navigace

Obsah

Výstavba dětského hřiště Újezdec

Typ: ostatní
-

Na základě žádosti občanů Újezdce Zastupitelstvo obce Ptenín schválilo podání žádosti o dotaci na výstavbu dětského hřiště v Újezdci, konkrétně na parc. č. 1656/4 v k.ú. Ptenín. Jedná se o ,,hřiště" v Horách. Žádost byla podána na Ministerstvo pro místní rozvoj do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Bohužel žádost nebyla schválena. 

Koncem dubna 2016 jsme opět požádali o dotaci, tentokráte Nadaci ČEZ. Správní rada Nadace ČEZ schválila zahrnutí našeho projektu do alikace EPP Pomáhej pohybem.

Tímto žádáme všechny občany, kteří mají možnost si aplikaci stáhnout, aby tak učinili a své body připsali našemu projektu:-)

Informační leták k projektu

Informační banner

http://www.pomahejpohybem.cz

http://www.facebook.com/EPPpomahejpohybem/

 

S radostí všem oznamujeme, že dnešního dne, tedy 27.7. 2016 nám Správní rada Nadace ČEZ schválila poskytnutí nadačního příspěvku našemu projektu Dětské hřiště Újezdec v grantovém řízení Oranžové hřiště v částce 119 185Kč.

Všem kdo nás podpořili v aplikaci Pomáhej pohybem mnohokráte děkujeme a těšíme se na případné setkání na dětském hřišti.

V současné době je již hřiště plně v provozu, slavnostní otevření proběhlo 1.7.2017.

Shrnutí a připomenutí všech zásadních událostí kolem vybudování DH Újezdec: 

Myšlenka vybudovat DH v Újezdci vznikla u místních občanů již koncem roku 2015 a místní zastupitel pan Radim Szewczyk ji předložil zastupitelstvu, které záležitost prodiskutovalo na pracovní poradě, kde bylo dohodnuto, že bude provedena poptávka, to se také stalo a vyplynul z ní dodavatel firma NEPO4 zastoupená panem Jiřím Nedvědem. Firma nabídla nejnižší cenu a to 175.270,- Kč s tím, že zemní práce si provedeme vlastní technikou a dokončovací práce budou provedeny dobrovolnou prací občanů. 11.12. 2015 zastupitelstvo obce přijalo usnesení, kterým schválilo podání žádosti o dotaci na MMR a v případě její získání také vybudování hřiště. Žádost byla podána, ale náš projekt nebyl bohužel podpořen. Nicméně nás to neodradilo a štěstí jsme zkusili u Nadace ČEZ, kde jsme byli po podání žádosti úspěšně zařazeni do projektu EPP Pomáhej pohybem, což je mobilní aplikace ve které může každý, kdo s ní sportuje přidělit své body zařazeným projektům a tím jim pomoci k dotaci. Náš projekt byl podpořen během pár dnů a z grantového programu Oranžové hřiště jsme získali 119.185,- Kč.

Peníze nám byly schváleny v červenci 2016, od té doby jsme se pokoušeli  s vybraným dodavatelem uzavřít smlouvu  o dílo a domluvit se s ním na termínu realizace, což se bohužel nakonec vůbec nepodařilo, protože ukončil svoji podnikatelskou činnost. Museli jsme tedy požádat Nadaci ČEZ o prodloužení původního termínu realizace, který byl stanoven na duben 2017.

Dále bylo nutné upravit původní návrh DH a tím i celkový rozpočet, protože nikdo jiný neměl v nabídce shodné prvky, jako pan Nedvěd. Nakonec jsme největší shodu našli u firmy Nomiland, kde jsme ve spolupráci s paní Juríkovou vytvořili obdobný návrh hřiště, který byl projednán opět s Nadací ČEZ, která proti navrženým úpravám neměla námitky. Certifikované prvky byly u firmy Nomiland počátkem března 2017 objednány a v polovině května 2017 dodány a osazeny. V současné době je hřiště plně v provozu a slouží dětem.

 

Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu našeho projektu, dodavatelům stavby za bezproblémovou spolupráci, dále pak všem spoluobčanům, kteří přiložili ruku k dílu při dokončovacích pracech a v neposlední řadě všem uživatelům hřiště, že jej nepožkozují.

 

Přejeme příjemnou zábavu a příjemně ztrávené cvhíle na DH Újezdec. 

 

Martin Kastner - starosta obce Ptenín 

 

logo

 

http://www.nadacecez.cz


Vytvořeno: 25. 7. 2016
Poslední aktualizace: 25. 7. 2016 00:00
Autor: Správce Webu