Navigace

Obsah

Územní plán Ptenín

Typ: ostatní
-

12.2. 2011 byl Zastupitelstvem obce Ptenín schválen návrh na pořízení nového Územního plánu Ptenín, což byl počáteční krok pro vznik nového ÚP Ptenín. Pořizovatelem ÚP je MěÚ Přeštice, odbor výstavby a ÚP, zpracovatelem  je projekční kancelář Sladký a partners. Na pořízení nového ÚP jsem společně s těmito subjekty pracovali až doposud.

Od února 2011 vysel na úřední desce záměr zpracovat nový ÚP a to proto aby jste i Vy všichni měli možnost vyjádřit se jakým směrem by měl být nový ÚP veden. Bohužel dorazilo pouze několik podnětů spíše osobního charakteru. Zpracování ÚP probíhalo v několika etapách o kterých jste byli průběžně informováni na úřední desce a na zasedáních  zastupitelstva. Jednotlivé fáze zpracování ÚP byly na elektronické úřední desce obce, kde jste je mohli postupně sledovat. Poslední možností ovlivnit podobu návrhu ÚP bylo veřejné projednání, které se konalo v Přešticích dne 6.8. 2013. Ani tohoto jednání se nezúčastnilo mnoho občanů naší obce, nicméně obec zde připomínkovala, dle našeho názoru, poslední nedostatky. Následně byl návrh upraven do konečné podoby.

Dne 20.9. 2013 schválilo Zastupitelstvo obce Ptenín na svém veřejném zasedání Návrh ÚP Ptenín, který vstoupil v účinnost dne 8.10. 2013.

Nyní po schválení návrhu je konečná verze, tedy platný Územní plán Ptenín trvale na elektronické úřední desce, popř. opět na našem OÚ, kde je také k nahlédnutí Koordinační výkres ve velkém nástěném formátu v měřítku 1:5000.

                                Přehled nákladů:                                          

Celkové náklady na pořízení ÚP se skládají z několika položek:

- Aktualizace a revize lokálního systému ÚSES, což je vymezení Územního systému ekologické stability…… plochy významné pro přírodu, např. park

Cena ………………………………………………………………….14.760,- Kč

Samotné zpracování ÚP se člení do třech částí a to:

1)  Doplňující průzkumy a rozbory+součinnost při zadání.…………45.000,- Kč

2) Zpracování Návrhu ÚP…………………………………………...................140.000,-Kč

3) Úpravy návrhu po veřejném projednání+vydání ÚP………………..10.000,-Kč

Celkem ...................................................................................209.760,-Kč

Na vyhotovení posledních dvou etap bylo možné požádat o dotaci, to jsem také udělali a získali jsme od KÚPK 72.000,- Kč, z toho tedy vyplývá, že pořízení nového ÚP Ptenín stálo obec 137.760,- Kč.

 

Pevně věříme, že nový

ÚZEMNÍ PLÁN PTENÍN

bude pro všechny přínosem.

 

                                  Kastner Martin - starosta obce Ptenín

 


Vytvořeno: 11. 10. 2013
Poslední aktualizace: 11. 10. 2013 00:00
Autor: Správce Webu